ПРОЛЕТ ЛЕТО

Серија на производи

Plume Piano ограничено

За Нас

Plume Piano limited е професионален производител на инструменти ангажиран во истражување и развој на софтвер, дизајн на производи, производство и маркетинг на исправено пијано, пијано, дигитално пијано и интелигентно пијано. Плум има капацитет за производство на 10.000 исправени пијана, 1.500 пијано, 400.000 комплети извор на звук и тастатура, 20.000 интелигентни пијана и 150.000 дигитални пијана годишно. Плум го поседува патентот за сопственички права на интелектуална сопственост и независни брендови, интелигентен инженерски истражувачки центар, кој има систем за земање примероци на дизајн, вбризгување на метали, тест за звук и нумеричка контрола. Имаме 12 -годишна соработка со истражувачки институти низ целиот свет, за да им обезбедиме на клиентите интелигентно, хуманизирано и проактивно искуство во наставата по музика, свирење инструменти, работа, живеење, забава и лекување.

ПРОЛЕТ ЛЕТО

Серија на производи